@laacz tvītu arhīvs

Sakarā ar to, ka Twitter ir slēdzis bezmaksas piekļuves savam API, šis projekts var tikt uzskatīts par mirušu sākot ar 2023. gada 15. jūniju.

@laacz Kā Notepad++. Bet vēl ar opciju, ka var saglabāt formatējumu, veicot replace. Un iespēju veidot Find/Replace izpildāmo listi. No praktiskā pielietojuma. Atnāk txt uz maketēšanu (bez korektūras). Ar GREP InDesignā izķeru tipveida kļūdas. Piemēram, pārcelt € aiz skaitļa. 1/2

@laacz InDesignā tiek lietots tieši apzīmējums GREP. Iespējams, lai koderiem ierastāk:) Bet domāju, ka drīzāk grep utilis izmantots kā bāze. Ja jāapstrādā tipveida teksti, jāatrod patterni, bez tā kā bez rokām. Un nepavisam nenāktu par ļaunu, ja Words arī prastu pilnu regex:)