@laacz tvītu arhīvs

Sakarā ar to, ka Twitter ir slēdzis bezmaksas piekļuves savam API, šis projekts var tikt uzskatīts par mirušu sākot ar 2023. gada 15. jūniju.

Iespējas gādāt par sava īpašuma uzturēšanu ierobežo nepietiekamais dzīvokļu īpašnieku skaits, kuri vēlas uzlabojumus. Kā atvieglot lēmumu pieņemšanu❓ 🔹Valdība atbalstīja grozījumos, taču izmaiņas vēl jāpieņem Saeimai. Vairāk par likumprojektu: https://lvportals.lv/skaidrojumi/349585-atvieglos-dzivoklu-ipasnieku-kopibas-lemumu-pienemsanas-procesu-2023

Paredz, ja kopsapulce ar to pašu darba kārtību tiek atkārtoti sasaukta mēneša laikā, tā ir lemttiesīga, ja reģistrētie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā 1/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem. 🔗Par likumprojektu un plānotajām izmaiņām: https://lvportals.lv/skaidrojumi/349585-atvieglos-dzivoklu-ipasnieku-kopibas-lemumu-pienemsanas-procesu-2023 #skaidrojums