@laacz tvītu arhīvs

Sarunas turpinājums

@laacz Es vairāk par valsts mežiem.Par privātajiem-ja mežs ir sasniedzis ciršanas vecumu un nav citu likumà noteiktu iemeslu,kādēļ to nedrīkstētu cirst,īpašnieks jau pats var lemt, cirst vai nē-tagad vai vēlāk.Pēdējā gada laikā koksnei labas cenas.Nebrīnos, ja daudzi izlemj nocirst.

@laacz Sodi ir, ar to nodarbojas VMD. Par definīcijām, Meža likumā noteiktā ir stingrāka nekā FAO aprakstītā. Svarīgs rādītājs izpratnei ir ne tikai platība, bet arī koksnes krāja, kā arī mežaudžu vecumstruktūra. Papēti datus: https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM/mezhi/buklets/Meza_nozare_skaitlos_faktos_2022.pdf.

Sarunas vēsture

@laacz Kaspar, tak ne Tu arī?Ja runājam par Latviju,te ir viena no stingrākajām likumdošanām meža apsaimniekošanā Eiropā,ja ne pasaulē.Viss, ko šodien cērt,ir pirms 80-100 gadiem stādîts/ieaudzis,nevis uzradies no zila gaisa.Tāpat arī mani un Tavi bērni/mazbērni cirtīs to,ko stādām mēs.