@laacz tvītu arhīvs

Sarunas turpinājums

Provējam pusseptiņos :) https://twitter.com/pecisk/status/1463901229885575176

"Mācāmies programmēt ar Python" šodien saprotamu iemeslu dēļ atliekas uz rītdienu. Jūtos pietiekami labi, lai stāstītu, bet nogurums drusku bremzē datu un stāstāmā apkopošanu. Tiekamies rīt pēcpusdienā! 😊